Netværk

Faglige netværk

EMC Klubben

Her får du den nyeste viden om EMC-krav, -design, -test og -godkendelser.

EMC Klubben.dk

SPM

Bliv en del af en forening for elektronik-
udvikling, der formidler den nyeste viden.

spm-erfa.dk

IoT & Wireless Klubben

Få nye faglige netværksrelationer og den nyeste viden om trådløse teknologier.

IoT & Wireless Klubben.dk

Dansk Audioklub

Klubben er for dig, der arbejder med audioprodukter, som har fokus på lydkvalitet.

Dansk Audioklub.dk

Innovationsnetværk

Innovationsnetværket Dansk Lyd

Innovationsnetværket Dansk Lyd ønsker at være facilitatoren inden for lyd, der skaber værdi for alle led i værdikæden og på den måde bidrager til vækst og velstand i Danmark.

danishsound.org

dansk-lys-logo

Innovationsnetværket Dansk Lys

Innovationsnetværket Dansk Lys ønsker at medvirke til, at dansk lysforskning og en række danske virksomheder indenfor lyssektoren bliver blandt de førende i verden.

dansklys.dk

infinit-logo

Innovationsnetværket InfinIT

InfinITs formål er at initiere synergi, videnudveksling og samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner med fokus på at adressere virksomhedernes udfordringer med produkt- og serviceinnovation gennem brug af state-of-the-art informationsteknologi.

infinit.dk

service-platform

Innovationsnetværket Service Platform

Service Platforms mission er at bidrage til at realisere vækstmulighederne i serviceerhvervene. Service Platform har fokus på teknologianvendelse i levering og produktion af service, nye forretningsmodeller og internationalisering

serviceplatform.dk

clean-logo

Innovationsnetværket Lean Energy (CLEAN)

Innovationsnetværket Lean Energy ønsker at blive en af Europas førende klynger inden for energieffektivitet og intelligente energisystemer ved at bringe virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder sammen i partnerskaber.

cleancluster.dk

welfaretech-logo

Innovationsnetværket for Sundhed og Velfærdsteknologi

Formålet med Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi er at muliggøre en langt bedre kommerciel udnyttelse af velfærdsteknologiens vækstpotentiale med den selvhjulpne borger som omdrejningspunkt.

welfaretech.dk

scion-dtu-logo

Innovationsnetværket Medtech Innovation

MedTech Innovations formål er at skabe vækst gennem innovation inden for den medicotekniske branche i Danmark. MedTech Innovation vil sikre etablering og facilitering af konkrete offentlige-private innovationspartnerskaber, samt netværksaktiviteter i ind- og udland, hvor industri, forskning og sundhedsvæsen mødes.

sciondtu.dk

cfir-logo

Innovationsnetværket for Finans IT

Det er Innovationsnetværket for Finans ITs vision at blive et internationalt anerkendt Finans IT-centrum. Målet er at øge andelen af innovative virksomheder, F&U-investeringer, eksport og iværksætterrater i branchen.

cfir.dk

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!