Kundeinformation

DELTA og FORCE Technology fusionerer

DELTA og FORCE Technology skaber med deres fusion en af Danmarks og Skandinaviens største GTS teknologi servicevirksomheder. Med godt 1.600 medarbejdere og over 1,5 mia. DKK i omsætning er målet at blive Nordens foretrukne, uvildige service- og videnpartner i udvalgte teknologiske brancher.

Læs her på siden omkring fusionen samt find relevant kundeinformation som følge af fusionen. Spørgsmål kan sendes til fusion@delta.dk.

17. maj 2016

DELTA og FORCE Technology fusionerer

DELTA og FORCE Technology har besluttet at fusionere med virkning fra 1. januar 2016. FORCE Technology er den fortsættende juridiske enhed, og DELTA’s rettigheder og forpligtelser overgår hermed til FORCE Technology, CVR nr. 55 11 73 14.

Fusionen får derfor ingen umiddelbar betydning for dig.

Alle indgåede aftaler vil fortsat gælde.

Igangværende kundeprojekter, testforløb eller udviklingsopgaver gennemføres uændrede.

NDA’er, Service Level Agreements og andre tilsvarende aftaler gælder stadig.

Fremsendte tilbud inkl. DELTA’s salgs- og leveringsbetingelser er fortsat gældende.

Alle DELTA’s og FORCE Technology’s faciliteter i Danmark og rundt omkring i verden er der fortsat.

Du vil fortsat møde DELTA-navnet, når du har forbindelse med os, men snart med tilføjelsen ”en del af FORCE Technology / a part of FORCE Technology”.

Med fusionen skaber DELTA og FORCE Technology en af Skandinaviens største teknologiske rådgivningsvirksomheder med mere end 1.600 medarbejdere og et bredt udbud af unikke faciliteter til gavn for begge virksomheders kunder.

Nedenfor kan du læse om baggrunden for fusionen og de muligheder, den vil give dig som kunde nu og på sigt.

Hvis du vil vide mere om fusionen eller har spørgsmål til konkrete opgaver, er du meget velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson eller skrive til fusion@delta.dk.

Hvorfor fusionen?

DELTA og FORCE Technology har begge stærke traditioner som uvildige teknologiske servicevirksomheder med danske og internationale kunder. Den teknologiske udvikling medfører nye muligheder, men også komplekse udfordringer for både vores kunder i industrien og i det offentlige. Derfor ønsker vi sammen at kunne sikre vores kunder de rette og dybe kompetencer, der skal til for at øge og styrke deres konkurrenceevne ind i fremtiden.

Teknologisk baseret videnrådgivning af høj, international kvalitet kræver kritisk masse i såvel faciliteter, kompetencer og videnressourcer. Sammen står DELTA og FORCE Technology stærkere for såvel internationale koncerner som lokale opstartsvirksomheder ved at fusionere. Vi tror på, at det er vores stærke faglighed, der gør os til en attraktiv partner, og den styrkes igennem fusionen.

Både DELTA og FORCE Technology står robust økonomisk og fagligt, hvilket er de bedste forudsætninger for at indtræde i en fusion.

Hvad giver fusionen af nye muligheder?

Fusionen gennemføres med det sigte at skabe nye muligheder for vores kunder. Disse kan kort fortalt inddeles i tre.

Første del er, at vores danske og internationale kunder med fusionen får en lettere og enklere adgang til en større, bredere og dybere kompetence. Allerede i morgen vil vi kunne meget mere for mange flere.

Næste del er, at vores nuværende og kommende kunder vil opleve os i en samlet organisation, der dækker hele kundeforløbet fra den første idé igennem udviklingstrinene frem til test og godkendelse og videre i drift og inspektion i produktionen. Sammen dækker vi hele værdikæden og komplementerer hinanden både fagligt og sektormæssigt.

Endeligt er det visionen for fusionen, at vi med kombinationen af vores kompetencer og fagligheder kan hjælpe industri og samfund ind i den fjerde og digitale industrielle revolution. Sammen har vi kompetencerne indenfor bl.a. avancerede, kommunikerende sensornetværk og automatiseret monitorering og kan dermed skabe grobunden for digital læring og nye forretningsmodeller. Det er vores mål at udvikle og tilbyde denne infrastruktur for at skabe vækst i industrien.

Vi vil løbende kommunikere nye tiltag, som fusionen bringer til gavn for vores kunder og partnere. Har du selv en god idé til, hvordan fusionen kan gavne jer som kunder, hører vi gerne om den på fusion@delta.dk.

 

Med venlig hilsen

Juan Farré, adm. direktør

DELTA

Download

18. april 2016

DELTA og FORCE Technology fusionerer – generationsskifte i bestyrelsen og styrket ledelse

DELTA og FORCE Technology skaber med deres fusion en af Danmarks og Skandinaviens største GTS teknologi servicevirksomheder. Med godt 1.600 medarbejdere og over 1,5 mia. DKK i omsætning er målet at blive Nordens foretrukne, uvildige service- og videnpartner i udvalgte teknologiske brancher. Ernst Tiedemann bliver den nye bestyrelsesformand.

DELTA og FORCE Technology fusionerer med FORCE Technology som den fortsættende juridiske enhed med virkning fra 1. januar 2016.

”I disse år sker der internationalt en koncentration af de højteknologiske videnressourcer”, fortæller Erik Søndergaard, bestyrelsesformand i FORCE Technology. ”Alene i vores nærområder Sverige, Norge, Tyskland og Belgien er der gennemført store fusioner for at sikre stærke og specialiserede kompetencer inden for forskning og udvikling. I samme periode viser analyser, at danske virksomheder i højere grad søger ny viden internationalt. Derfor er fusionen mellem FORCE Technology og DELTA oplagt”.

To institutter i topform

”Fusionen kommer på det helt rette tidspunkt”, udtaler Jesper Haugaard, bestyrelsesformand i DELTA. ”DELTA står efter 2015 med de bedste økonomiske forudsætninger i årevis – og med en robust, fokuseret og kompetent organisation”. FORCE Technology kom ligesom DELTA positivt ud af 2015, hvorfor begge organisationer træder ind i fusionen med robust økonomi og faglighed.

Juan Farré, adm. direktør i DELTA ser oplagte fremtidsmuligheder i fusionen, der vil komme den danske industri til gavn: ”FORCE Technology og DELTA kommer til at udvikle hinandens potentiale til fulde. Vi minder meget om hinanden i kultur og forretningsmodel med højteknologisk rådgivning, udvikling og faciliteter og komplementære kompetencer; uden overlap. Derfor kommer vi sammen til at rumme meget mere for mange flere”.

Den nye organisation kommer ikke alene at kunne tilbyde flere unikke kompetencer og dække en større del af industriens behov. ”Sammen kommer vi til at kunne servicere industrien i hele værdikæden, fra den første idé til godkendelse af produktet og eftersyn i produktion. Og det hele i en ny og digitaliseret verden”, fortæller Ernst Tiedemann, adm. direktør i FORCE Technology. De to direktører er samstemmende omkring visionen: ”FORCE Technology har en stærk position bl.a. i produktions-Danmark, eksempelvis materiale-, sammenføjnings-, prøvnings-, sensor-, simulerings- og robotteknologi. DELTA står stærkt inden for sensorer samt kompleks elektronik og elektroniske systemer. Når vi kombinerer vores styrker skaber vi et helt unikt kompetencehus til gavn for dansk industri med potentiale på den internationale scene.”

I disse år taler hele verden om den 4. industrielle revolution, der medfører både muligheder og udfordringer for danske virksomheder. Milliarder af mennesker og produkter bliver forbundet via mobile enheder med en hidtil uset computerkraft og adgang til viden.

De to direktører fortsætter: ”Tilsammen kan vi støtte op om den praktiske digitalisering af de brancher og produktionssystemer, som DELTA og FORCE Technology allerede i dag støtter i henholdsvis produktudvikling og drift. Vi kan hjælpe til en reel implementering af Industri 4.0 i Danmark og Skandinavien ved avancerede sensornetværk og automatiseret monitorering. Vi kan endelig komme til at koble erfaringerne fra driften tilbage til produktudviklingen og dermed skabe grobunden for digital læring og nye forretningsmodeller. Det er vores mål at udvikle og kunne tilbyde denne infrastruktur for at skabe vækst i industrien.”

Fusionen åbner for ledelsesskifte

Med fusionen fratræder Ernst Tiedemann som adm. direktør for FORCE Technology pr. 30. april 2016, og indtræder samtidigt som bestyrelsesformand for den nye organisation. Med i den nye bestyrelse indtræder også DELTA’s bestyrelsesformand Jesper Haugaard.

Ernst Tiedemann overlader den 1. maj 2016 stafetten til den nye adm. direktør Øjvind Andersen Clement, der i dag fungerer som økonomidirektør i FORCE Technology. Han udgør direktionen for det fusionerede selskab sammen med DELTAs hidtidige adm. direktør Juan Farré som bliver teknisk direktør. Dermed er der såvel i bestyrelse og ledelse sikret kontinuitet.

FORCE Technology-koncernens koncernledelse består pr. 1. maj 2016 udover moderselskabets direktion af de administrerende direktører i FORCE Technology Norway AS og FORCE Technology Sweden AB, Henning Arnøy og Hans Ole Olsen.

”Ernst Tiedemann har som adm. direktør haft en afgørende betydning for FORCE Technology. Han var den bærende kraft igennem 90’ernes kraftige ekspansion, og siden han i 2000 overtog som adm. direktør, har FORCE Technology firedoblet omsætningen og med konstant positiv bundlinje”, fortæller bestyrelsesformand Erik Søndergaard i rosende vendinger. ”Udover posten som adm. direktør har Ernst indtaget en række centrale poster i dansk industri og det med sigte på at sikre bedst mulig konkurrenceevne for danske virksomheder gennem teknologiske løsninger.”

Yderligere information

Adm. direktør i FORCE Technology, Ernst Tiedemann, +45 43 26 72 46; mobil +45 22 69 72 46

Adm. direktør i DELTA, Juan Farré, +45 72 19 40 00

Download

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!