Viden og Vækst for SMV’er

Navn Viden og vækst for SMV´er
Kilde og økonomi Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation
Partnere
Aktivitetsbeskrivelse Aktivitetsplanen skal bidrage til at opfylde visionen om sikring af højteknologisk produktudvikling i Danmark og dermed dansk produktion, vækst og beskæftigelse.Overordnet handler aktiviteten om viden til gavn for SMV’er, men de enkelte elementer i aktivitetsplanen fokuserer på forskellige delmål. Disse strækker sig fra konkret formidling af viden til virksomhederne, over en konsolidering af videnindholdet i DELTA’s ydelser, til nye ydelser udviklet med udgangspunkt i DELTA’s opbyggede viden inden for specialområder.Aktiviteten understøtter således opbygningen af en teknologisk infrastruktur gennem standardisering, introduktion af nye testydelser og videnspredning.
Projektperiode 2013-2015
Projektleder Per Thåstrup Jensen, ptj@delta.dk
Målgruppe Med henblik på at opnå en nyttevirkning for danske erhvervsvirksomheder, især SMV’erne, gennem en styrkelse af virksomhedernes adgang til teknologisk viden som afsæt for deres vækst, vil DELTA gennemføre denne aktivitetsplan med det formål at indsamle, konsolidere og formidle viden på udvalgte teknologiområder

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!