Vice Chair Continua Health Alliance

Kilde og økonomi Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation
Partnere
Aktivitetsbeskrivelse Diskussionen omkring udbredelse af telemedicin er, ligesom diskussionen omkring hønen og ægget, svær at konkludere på. På den ene side står de offentlige beslutningstagere og efterspørger større tilgængelighed af interoperable produkter, som kan kommunikere med hinanden via standardiserede snitflader og protokoller, inden de vil tage en endelig beslutning om at stille krav om interoperabilitet. På den anden side står leverandørerne og venter på efterspørgslen, inden de vil igangsætte udviklingen af interoperabelt udstyr. Regionernes flerleverandørstrategi fordrer, at de produkter som udvikles og markedsføres kan kommunikere med andre produkter via åbne og standardiserede snitflader for dermed at undgå, at der skal laves specielle integrationer til eksisterende IT-systemer hver gang et nyt produkt eller en ny leverandør kommer på markedet. Samtidigt skal strategien sikre, at der er tilstrækkelig med leverandører til de forskellige indkøb, som skal foretages, men skal også sikre, at markedet ikke bliver afgrænset til nogle få lukkede leverandørsystemer. Aktiviteten vil sikre, at Danmark opretholder en central plads i Continua, som søger at implementere standarder for interoperabilitet.
Projektperiode 2016-2018
Projektleder Ole Steensen, os@delta.dk
Målgruppe Målgruppen for aktiviteterne er på den ene side den danske stat og sundhedsmyndigheder og på den anden side i særdeleshed de danske SMV’er, som ønsker at levere produkter til anvendelse i danske og internationale telemedicinøkosystemer. DELTA’s tætte relationer med danske virksomheder har givet indsigt i virksomhedernes planer og forventninger til fremtidig udbredelse af interoperabilitet. Deraf er det forventningen, at markedet på baggrund af arkitekturen vil etableres i skala inden for 2-3 år, men at dette kan ske meget hurtigere, hvis der kommer flere reelle udbud fra de offentlige beslutningstagere, som indarbejder arkitekturen.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!