Veterinær diagnostik igennem luftprøver

Kilde og økonomi Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation
Partnere
Aktivitetsbeskrivelse Aktivitetsplanen vil opbygge services og nye testparadigmer til gavn for op mod 9.000 produktionssteder for fjerkræ, svin og mink. Disse services sætter producenterne i stand til at foretage screening af deres besætninger for en række sygdomsfremkaldende patogener med formålet at optimere dyrevelfærd, produktion, kvalitet og reducere brug af antibiotika. Aktiviteten udføres i tæt samarbejde imellem DELTA, AgroTech og DTU Vet, KU SUND og AU Miljøvidenskab. Den nye testmetode sætter producenten i stand til selv at overvåge sine besætninger og kun medicinere, når det, i samråd med dyrlægen, vurderes nødvendigt.
Projektperiode 2016-2018
Projektleder Martin Krogstrup Nielsen, mkn@delta.dk
Målgruppe Med denne aktivitet er det overordnet set målet at udvikle serviceydelser til dansk landbrug, som muliggør at man kan bevare sin unikke position inden for kvalitet og dyrevelfærd. Mere specifikt vil der blive udviklet serviceydelser, som giver landmanden mulighed for ved luftmålinger at monitorere hele sin besætning for smitsomme og produktionsnedsættende sygdomme.

Det er i første omgang 3 for Danmark vigtige brancher – fjerkræ-, pelsdyr- samt svineindustrien – som har udtrykt behovet for nye services.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!