Vækst gennem standarder og legal metrologi

Kilde og økonomi Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation
Partnere
Aktivitetsbeskrivelse Denne aktivitetsplan sikrer, at DELTA til gavn for danske virksomheder inden for især apparatindustrien deltager i min. 45 standardiseringsgrupper og i dansk og internationalt metrologiarbejde i samarbejde med de andre danske metrologiaktører. Aktiviteten etablerer samtidigt en ny portal, hvor danske små og mellemstore virksomheder på abonnementsbasis let kan opnå overvågning af relevante ændringer i standarder samt modtage varsling om nødvendige opdaterede godkendelser for deres produkter.
Projektperiode 2016-2018
Projektleder Ole Steensen, os@delta.dk
Målgruppe Det er især brancher inden for miljøløsninger, energi, maritim industri, IKT, medico og sundhedsIT, hvor analyser har vist, at en prioriteret indsats på standardisering vil have størst betydning. Målgruppen er i antal og betydning for dansk eksport ganske omfattende i disse sektorer og tilhører DELTA’s kernemålgruppe.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!