Tillægskontrakt: Undervisning i Metrologi

Kilde og økonomi Uddannelses – og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation
Partnere DELTA, DFM, FORCE Technology
Aktivitetsbeskrivelse Ansøgningen omfatter udarbejdelse af nyt undervisningsmateriale målrettet til og udviklet i samarbejde med danske uddannelsesinstitutioner, blandt andre Professionshøjskoler og Erhvervsakademier. Undervisningsmaterialet implementeres i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, bl.a. ved undervisning af undervisere, som herved får et kompetenceløft. Formålet er en styrkelse af de måletekniske kompetencer i de tekniske uddannelser. Herved imødekommes industriens voksende kompetencekrav til måletekniske opgaver. Samarbejdet vil sikre at GTS-institutternes og uddannelsesinstitutionernes respektive kompetencer kombineres til en målrettet indsats, som vil styrke det generelle kompetenceniveau hos medarbejdere på de danske produktionsvirksomheder.
Projektperiode 2016-2018
Projektleder DFM

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!