Tillægskontrakt: Sikkerheds- og privacyværktøjer

Kilde og økonomi Uddannelses – og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation
Partnere DELTA, Alexandra Instituttet, DBI
Aktivitetsbeskrivelse Denne aktivitetsplan har fokus på at udvikle viden og værktøjer, som gør det muligt for danske virksomheder at drive og styrke deres forretning, på trods af de store udfordringer de står over for inden for it-sikkerhed og privacy. Aktiviteten tager afsæt i Alexandra Instituttets stærke kompetencer inden for it-sikkerhed, suppleret med specialiseret viden fra DELTA og DBI omkring henholdsvis hardware og brugeradfærd i relation til it-sikkerhed. Et vigtigt element i aktiviteten er, at de konkrete delemner, som bliver belyst, udvælges med input fra en interessentgruppe med et bredt udsnit af repræsentanter.
Projektperiode 2016-2018
Projektleder Alexandra Instituttet

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!