Tillægskontrakt: Jordbrugets Virtuelle Udviklingscenter

Kilde og økonomi Uddannelses – og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation
Partnere DELTA, Teknologisk Institut (Agrotech)
Aktivitetsbeskrivelse Målet med Jordbrugets Virtuelle Udviklingscenter er at udvikle en IT-infrastruktur til vurdering af nye innovative teknologiprodukter med det formål at øge produktiviteten og reducere landbrugsproduktionens miljøpåvirkning. På den måde skabes vækst i både leverandørindustrien samt i selve landbrugsproduktionen. Systemet opbygges i moduler og har i første omgang fokus på at opbygge viden om klima- og miljøpåvirkninger af to af de vigtigste og potentielt miljøforurenende primærproduktionsområder i Danmark, dvs. husdyrproduktion og væksthusdyrkning. Målgruppen er miljøteknologiske virksomheder, teknologileverandører, rådgivere, myndigheder samt primærproducenter.
Projektperiode 2016-2018
Projektleder Teknologisk Institut (Agrotech)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!