Tillægskontrakt: Innovationscenter for eBusiness IV – IBIZ Center

Kilde og økonomi Uddannelses – og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation
Partnere DELTA, Teknologisk Institut
Aktivitetsbeskrivelse Der skal mere til, hvis Danmark fortsat vil være blandt de lande i verden, der er bedst til at anvende IT og skabe vækst ved brug af digitale teknologier. Udfordringen kræver en koordineret indsats blandt alle relevante aktører inden for digitalisering af dansk erhvervsliv. IBIZ Center skal i perioden 2016-18 fortsat være en helt central aktør i denne indsats og skabe nye samt understøtte relevante SMV-målrettede digitaliseringsinitiativer ved at samle, koordinere og opkvalificere lokale og nationale indsatser. Målet er at gøre danske SMV´er til de mest – og bedst digitaliserede i verden. Modsat tidligere projektperioder vil perioden 2016–2018 være opdelt i to aktivitetsspor; 1) IBIZ Center og 2) IBIZ TechLab.

Gennem konkrete business cases, formidlingsaktiviteter og demonstrationsprojekter skal IBIZ Center og IBIZ TechLab fortsat inspirere og vejlede danske SMV til øget vækst via digitalisering og datadrevet forretningsudvikling.

Projektperiode 2016-2018
Projektleder Teknologisk Institut

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!