Tillægskontrakt: Innovationsagenter

Kilde og økonomi Uddannelses – og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation
Partnere DELTA, Alexandra Instituttet, Bioneer, DBI Brand og Sikring, DFM, DHI, FORCE Technology, Teknologisk Institut (Agrotech), Teknologisk Institut
Aktivitetsbeskrivelse Forskning har vist, at virksomheder, der samarbejder med videninstitutioner, har en højere bruttotilvækst per medarbejder end virksomheder, der ikke gør. Med det som udgangspunkt, er Innovationsagenternes hovedformål at formidle avanceret teknologisk viden i en form, så det understøtter SMV´er i at kunne udnytte teknologisk innovation som driver af deres specialisering, produktivitet og vækst.

Innovationsagenterne har eksisteret som en national ordning siden sommeren 2010 og har formået at gennemføre innovationstjek hos mere end 3.300 SMV´er siden start i 2007. Ordningen har videreført mere end 2.000 virksomheder til innovationsprojekter i samarbejde med universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, private rådgivere, innovationsnetværk, GTS’er eller væksthuse. Det har forbedret SMV’ers evne til at indgå i samarbejder med innovationssystemet. Det har endvidere givet fornyet mulighed for vækst hos virksomheder, der hidtil ikke eller kun i begrænset grad har gjort brug af innovativ teknologisk viden i deres forretningsudvikling.

Projektperiode 2016-2018
Projektleder Teknologisk Institut

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!