Tillægskontrakt: Danmark som telemedicinsk foregangsland

Navn Kickstart af Danmark som telemedicinsk foregangsland
Kilde og økonomi Uddannelses – og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation
Partnere Alexandra Instituttet, DELTA, FORCE Technology, Teknologisk Institut
Aktivitetsbeskrivelse Danmark får flere ældre med livsstilssygdomme og kroniske lidelser. Efterspørgsel efter telemedicinske løsninger stiger. Udviklingen risikerer at gå uden om de danske virksomheder, som hidtil mest har lavet enkeltstående løsninger. Fire GTS’er går sammen om et forretnings- og softwareøkosystem for styrket samspil mellem udbud og efterspørgsel omkring en åben udviklingsplatform. Et økosystem, der skaber sammenhæng og markedsudvikling – og dermed markant fremdrift for telemedicinske virksomheder.
Projektperiode 2013-2015
Projektleder Alexandra Instituttet

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!