Tillægskontrakt: DANETV

Navn DANETV bringer danske miljøteknologier frem globalt
Kilde og økonomi Uddannelses – og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation
Partnere DHI, DELTA, Agrotech, Force Technology, Teknologisk Institut
Aktivitetsbeskrivelse DANETV (Dansk Center for Verifikation af Klima- og Miljøteknologier) vil opbygge en komplet akkrediteret verifikationsenhed under EU ETV (En-vironmental Technology Verification) programmet. DANETV-samarbejdet er i øjeblikket den eneste danske part, som har tilkendegivet interesse for at være EU verifikationsenhed. Derudover har 6-8 andre europæiske organisationer tilkendegivet interesse, men ingen af disse har, så vidt vides, tidligere udført verifikationer. DANETV vil udvide udbuddet af verifikation fra 4 til 7 teknologiområder, som omfatter de 3 områder, der indgår i pilotfasen af EU ETV programmet, samt 4 områder, der ifølge EU vil blive inddraget på et senere tidspunkt. DANETV vil udvide udbuddet med verifikation af teknologier til ballastvandbehandling som beskrevet i det amerikanske ETV program. DANETV vil dermed gøre udbuddet af ETV teknologiområder bredere og sikre DANETV’s verifikationer en officiel EU ETV status.
Projektperiode 2013-2015
Projektleder DHI

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!