Center for integrerede Point of Care teknologier

Navn Center for integrerede Point of Care teknologier
Kilde og økonomi Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation
Partnere DTU Nanotech, Statens Serum Institut
Aktivitetsbeskrivelse CiPoC har til formål at støtte danske virk­som­he­der, specielt de små og mel­lem­store, i ud­vik­ling af fremtidigt diagnostisk testudstyr til hurtig påvisning af sygdomsforårsagende mikro­or­ga­nis­mer med henblik på effektiv forebyggelse, diag­no­se og behandling af sygdom hos men­ne­sker.CiPoC tilbyder teknologiske serviceydelser i form af viden, rådgivning og teknologi til en række interessenter fra virksomheder og forsk­ningsinstitutioner. Vi indhenter viden om teknologiske og mar­keds­mæssige tendenser i ind- og udland med henblik på deling af denne viden og etablering af samarbejdsmuligheder for danske virksomheder og for­sker­grupper.
Projektperiode 2013-2015
Projektleder Martin Krogstup Nielsen, mkn@delta.dk
Målgruppe
  • Producenter af diagnostik instrumentering og testkits
  • Nye virksomheder inden for PoCT
  • Myndigheder, brugere og slutbrugere (blandt slutbrugerne er læger, dyrlæger, fødevarekontrol og myndigheder med ansvar for forebyggelse, overvågning/kontrol og behandling af infektionssygdomme hos mennesker, dyr og i natur/miljø)

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!