Physics of failure baseret på pålidelig produktudvikling

Kilde og økonomi Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation
Partnere Aalborg Universitet
Aktivitetsbeskrivelse Denne aktivitetsplan sikrer, at DELTA til gavn for danske virksomheder inden for især apparatindustrien opbygger nye services og adgang til faciliteter inden for robust og pålidelig produktudvikling. Etableringen af Center for Pålidelig Produktudvikling baseret på Physics of Failure sker i samarbejde med Aalborg Universitet (CORPE), hvormed Danmarks to stærkeste miljøer inden for pålidelig elektronik unikt kædes sammen. Physics of Failure (PoF) er populært sagt læren om de grundlæggende fysiske årsager til, at fejl kan opstå. Centret skal indsamle, udvikle, systematisere og bearbejde ny viden inden for området for derefter at tilbyde services, der kan øge danske elektronikvirksomheders konkurrenceevne gennem øget robusthed og pålidelighed af deres produkter og reduktion af udviklingstid.
Projektperiode 2016-2018
Projektleder Ole Steensen, os@delta.dk
Målgruppe De primære målgrupper for aktiviteten er brancher, som er afhængig af, at deres produkter har en høj pålidelighed – herunder produkter inden for medico, marine og offshore, målesystemer, vindmøller og pumper. Dertil kommer brancher, som udvikler og producerer elektronikprodukter, hvor pålidelighed har en relevans som konkurrenceparameter og bidrager til at understøtte forretningen i form af færre reklamationer m.m.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!