Lyds virkning på helbred og velvære

Kilde og økonomi Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation
Partnere
Aktivitetsbeskrivelse DELTA vil med denne aktivitetsplan adressere et stigende samfundsproblem med flere støjkilder, der på den ene side kan medføre gener og negative konsekvenser for helbredet, men på den anden side skabe et behov for udvikling af nye løsninger og produkter fra industrien. Aktiviteten vil resultere i et serviceudbud af viden, modeller og metoder, der giver en bedre forståelse af lyds virkning på mennesker – og deraf bedre værktøjer til udvikling af støjreducerende tiltag og produkter samt planlægning af fremtidige byggerier, byområder og infrastruktur. Disse serviceudbud vil komme til gavn for en bred vifte af aktører: Producenter af støjreducerende udstyr og materialer (typisk SMV’er), rådgivende ingeniører, entreprenører, planlæggere i stat, region og kommune, byggeriet, energisektoren og sundhedssektoren samt i bredere forstand beslutningstagere og borgere.
Projektperiode 2016-2018
Projektleder Ole Steensen, os@delta.dk
Målgruppe Producenter af støjsvagt og støjreducerende udstyr og materialer, støjsvagt design, støjdæmpning, støjskærme, støjsvag vejbelægning og lign.

Producenter af byggematerialer (fx Rockfon, Echofon, Gyproc, Velux m.fl.).

Rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører, byggefirmaer og boligselskaber.

Planlæggere, stat, region og kommune, byggeri, energisektoren og sundhedssektoren.

Myndigheder (fx Miljøstyrelsen, Vejdirektoratet, Energistyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Trafikstyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter).

Beslutningstagere og politikere i landets 5 regioner og 98 kommuner.

Borgere, fx via online løsninger og apps.

Den primære målgruppe omfatter virksomheder inden for udstyr til trafiksektoren, byggeriet og energisektoren.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!