Forbrugerpræferencer i multimedia

Kilde og økonomi Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation
Partnere
Aktivitetsbeskrivelse Denne aktivitetsplan sikrer, at mere end 2.000 virksomheder opnår et nyt udbud af teknologiske services og faciliteter inden for multimedia. Aktiviteten har fokus på at nedbryde tekniske og markedsmæssige barrierer med fokus på danske virksomheder, som på tværs af brancher og sektorer udvikler eller anvender teknologi inden for multimedia og AV, fx producenter af AV-, konference-, kommunikations- og overvågningsudstyr, telesektoren, fremstilling af høreapparater og dele dertil, skærme og video, tv & broadcast, producenter af film, video og digital content samt gaming-sektoren. Disse primære sektorer vil opnå et nyt serviceudbud og uvildige testpaneler i Danmark, der end ikke internationalt eksisterer hos uafhængige laboratorier. Aktivitetsplanen sikrer, at ny viden og services udvikles i tæt parløb med udvalgte grupper på DTU og Aalborg Universitet.
Projektperiode 2016-2018
Projektleder Ole Steensen, os@delta.dk
Målgruppe Mange benytter multimedia i deres produkter og ydelser. Derfor er potentialet bredt, men også broget. Da aktiviteten er udviklet i tæt dialog med industrien, er det muligt at specificere delmålgrupper meget nøjagtigt i forhold til behov og services.

Den primære målgruppe for aktiviteten skal især findes i de brancher, der udvikler, integrerer eller bruger multimedia (medietyper, der kombinerer tekst, lyd, billede, animation, video og interaktion). Dette er en meget bred vifte af sektorer inden for private som offentlige aktører – ligesom der kan identificeres mange underliggende værdikæder. I udgangspunktet påtænkes en målgruppe adresseret bestående af producenter af AV-, konference-, kommunikations- og overvågningsudstyr, telesektoren, skærme og video, display industrien, producenter af høreapparater og dele dertil, tv & broadcast, operatører, producenter af film og musik, koncertudstyr, video og digital content samt gaming-sektoren. Dertil kommer målgrupper, som anvender ovenstående produkter og platforme til at levere deres services og tjenester. Disse målgrupper omfatter blandt andet producenter af computerspil, film, video og lyd.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!