Design af Smart Things

Kilde og økonomi Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation
Partnere
Aktivitetsbeskrivelse Design af Smart Things aktiviteten etablerer serviceydelser, der indsamler og formidler viden om teknologier og metoder til design af fremtidens ´Smart Things´. Trods en potentiel meget stor og bred målgruppe, har aktivitetens kompetencer og services fokus på at skabe effekt og værdi i 4 brancher, der ventes at kunne opnå særlig gavn af ’smarte produkter’ med højt videnindhold, men som ikke selv besidder kompetencerne for at realisere disse. Derfor har aktiviteten en intensiv indsats for videnspredning og er mere videnopsamlende end teknologi-udviklende. Aktiviteten søger derfor at udnytte de mange gode tekniske kompetencer, der allerede eksisterer inden for nye sensorer, microcontrollere og hardware-baserede microservices. Derfor gennemføres aktiviteterne i samarbejde med forskere og design- og elektronikudviklingsvirksomheder, der har disse kompetencer.
Projektperiode 2016-2018
Projektleder Martin Krogstup Nielsen, mkn@delta.dk
Målgruppe Innovationsfremsynet fastslår, at et flertal af danske produktionsvirksomheder er i gang med digitalisering og forventer vækst – men samtidigt, at et stort mindretal ikke er forberedte eller ikke har planer om at udnytte ’smarte produkter’. Aktiviteten ønsker at fokusere kompetencer og services for at kunne konkretisere effekten for udvalgte målgrupper. Derfor er der udvalgt brancher, der vurderes at kunne høste særligt store gevinster fra udvikling af ’smart things’ – men som også er dem med væsentlige barrierer; samt fokusering på de brancher, der har mest at bidrage med i implementeringen af smart things (fx elektronikbranchen, startup-miljøer m.m.). Dertil har aktiviteten af hensynet til at målrette og tilpasse serviceudbuddet yderligere opdelt målgruppen i to segmenter: etablerede virksomheder og nystartede virksomheder.

De etablerede virksomheder i målgruppen kan deles op i virksomheder, som udvikler produkter med elektronik samt virksomheder, hvor implementering af smarte produkter i fremtiden vil have stor betydning for forretningen. Blandt de virksomheder, som ikke har elektronik som kernekompetence, vælger aktiviteten at fokusere på brancher, som er vigtige for dansk erhvervsliv:

Pharma

Sport, livsstil og velvære

Service og handel

Transport og logistik

For nystartede virksomheder er målgruppen virksomheder, som er født med fokus på udvikling af smarte produkter.

Læs mere om aktiviteten.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!