Center for certificering af sundhedsprodukter

Kilde og økonomi Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation
Partnere
Aktivitetsbeskrivelse Markedspotentialet for danske udviklere og producenter af sundheds- og velfærdsteknologi er stort og stærkt stigende, men realiseres ikke i det ønskede og forventede omfang. Aktivitetsplanen søger at lukke dette markedsgab igennem udvikling af ny teknologisk infrastruktur i samarbejde mellem DELTA og Teknologisk Institut. Barriererne i markedet skal sænkes igennem et solidt kendskab til formelle og uformelle produktkrav, der omsættes i nye certificeringsordninger og faciliteter til innovation og pilotproduktion. Aktivitetens nordiske samarbejde medvirker til at styrke internationaliseringen af danske sundheds- og velfærdsløsninger. Endeligt vil infrastrukturen skabe et mere stabilt grundlag for offentlige indkøbere af sundheds- og velfærdsløsninger – og deraf bidrage til at lette adgangen til hjemlige og internationale markeder for danske producenter.
Projektperiode 2016-2018
Projektleder Ole Steensen, os@delta.dk
Målgruppe Aktivitetsplanen har relevans for hele værdikæden i sundheds- og plejesektoren, men der vil være to primære målgrupper for aktiviteten:

Den produktudviklende danske industri, som allerede, eller i perioden, bringer nye intelligente produkter (software eller hardware) på markedet.

Indkøbsfunktioner i det offentlige og private sundhedsvæsen på tværs af sektorer, som indkøber eller planlægger at indkøbe (interoperabelt) udstyr.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!