Batteriløs og selvforsynende elektronik

Kilde og økonomi Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation
Partnere
Aktivitetsbeskrivelse Aktiviteten sikrer, at barriererne for implementering af teknologi i det multifaglige område batteriløs og selvforsynende elektronik sænkes, og nye innovationshøjder hos danske virksomheder opnås. Dette gennem viden om state-of-the-art teknologier til høst af energi fra omgivelserne, værktøjer og moduler til hurtig feasibility og tidlig realisering af prototyper og forbedret mikroelektronik til styring af energi til realisering af nye pålidelige selvforsynende produkter. Services fra aktiviteten ventes at have en direkte effekt i mange danske virksomheders produktudvikling af højværdiprodukter.
Projektperiode 2016-2018
Projektleder Martin Krogstup Nielsen, mkn@delta.dk
Målgruppe Aktiviteten er målrettet en bred række virksomheder fordelt i hele værdikæden for batteriløse og selvforsynende elektroniske produkter. Denne favner teknologiproducenter og -leverandører, udviklere og designere, virksomheder, der sælger eller producerer egne elektroniske produkter som de primære – og sekundære brugere af disse produkter i fx bygninger og infrastruktur. Aktiviteten vil tilmed indlemme nye slutbrugere i brugen af IoT og nye intelligente selvforsynende løsninger til bl.a. monitorering i brancher, som ikke tidligere har benyttet sig af disse grundet energimæssige barrierer i installation og service af teknologierne. Målgruppen for den centrale teknologiudvikling består af cirka 2.800 danske virksomheder, hvoraf størstedelen er SMV´er.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!