Agilt produktudviklingscenter for sundheds- og velfærdsteknologi

Navn Agilt produktudviklingscenter for sundheds- og velfærdsteknologi
Kilde og økonomi Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation
Partnere
Aktivitetsbeskrivelse Aktivitetsplanen er i samarbejde med industri og brancheorganisationer opbygget omkring tre centrale barrierer:

  1. Udviklingstiden for nye produkter til sundheds-og velfærdsteknologiområdet er meget lang. Det regulatorisk vanskelige sundhedsteknologimarked er særligt besværet for SMV’er, hvorfor det ofte kun efterlader plads til store virksomheder. For at afprøve nye idéer regulatorisk korrekt er den enkelte idéhaver enten afhængig af at anvende andres godkendte slutprodukter, der hverken kan eller må modificeres, eller selv udvikle, dokumentere og søge godkendelse forud for at afprøve idéen. Dette koster mange ressourcer alene for at skabe proof-of-concept. Dette er den første væsentlige barriere, som aktivitetsplanen søger at løse.
  2. I dag udvikler mange virksomheder produkter og løsninger uden kendskab til den tekniske og fysiske infrastruktur, som de skal indgå i. Derved går mange ressourcer tabt ved ikke at indtænke standardiserede snitflader mellem produkt og system. Dette er den anden væsentlige barriere, som aktivitetsplanen søger at løse.
  3. Der hersker mange krav og instanser – og disse varierer kraftigt imellem Europa og USA/Japan samt BRIK landene. Dertil konvergerer krav imellem forskellige direktiver og standarder. I dag er mange især nye og små virksomheder, studerende, opfindere og nye brancher ikke klar over disse forhold – og mange overtræder i praksis ikke alene lovgivningen, men kan senere hen heller ikke dokumentere korrekt for at opnå godkendelser. Dette er den tredje væsentlige barriere, som aktivitetsplanen søger at løse.
Projektperiode 2013-2015
Projektleder Ole Steensen, os@delta.dk
Målgruppe Centrets målgruppe er især helt nye virksomheder på markedet for sundheds- og velfærdsteknologi samt de små og mellemstore virksomheder, hvor produktudvikling til sundhed og velfærd er forbundet med store krav til produktkvalitet, dokumentation, test og afprøvninger samt godkendelser.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!