GTS – Godkendt Teknologisk Institut

GTS: Teknologi der flytter virksomheder

GTS-institutterne udgør et stærkt netværk af teknologiske kompetencer, som flytter dansk erhvervsliv frem mod mere konkurrencedygtige produkter og processer.

Som GTS-institut er vores opgave at hjemtage, udvikle og implementere teknologi i dansk erhvervsliv. Det sker i tæt samarbejde med universiteter, uddannelses- og forskningsinstitutioner og aktører, som spiller en rolle i erhvervslivets mulighed for at tilgå og implementere ny viden og teknologi.

GTS-institutterne er selvejende private virksomheder med et almennyttigt formål. Vi er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeren til at varetage rollen som GTS-institut, hvilket betyder, at vi hvert 3. år kan søge om resultatkontrakter til at finansiere udvikling af ny teknologisk viden. Resultatkontrakterne søges i intern konkurrence mellem GTS-institutterne og udgør ca. 300 mio. kr. om året. Styrelsen for Forskning og Innovation fører tilsyn og indgår resultatkontrakterne med det enkelte GTS-institut.

DELTA – a part of FORCE Technology er et af Danmarks 7 GTS-institutter.

 

Nyt-logohjul-300x300

Vi er Danmarks teknologiske infrastruktur

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!