Wearables i sundhedens tjeneste


Mange virksomheder arbejder på at give mennesker et bedre liv via sundhedsløsninger i form af wearables. Seminaret viser eksempler på sundhedsunderstøttende wearables og forholder sig til de overvejelser, som virksomhederne gør sig om anvendte teknologier og regulatoriske forhold.

Wearables indeholder typisk trådløs teknologi, hvorfor de automatisk falder ind under radiodirektivet. Nogle produkter er underlagt særlige myndighedskrav om godkendelse under medicodirektivet, imens andre ikke er, men hvor går grænsen? Seminaret søger at belyse de faktorer, som gør et produkt til et medicinsk produkt fremfor blot et sundhedsprodukt.

Iværksætteren, der lige nu står med en idé, eller som er godt i gang med udviklingen af sine wearables, skal ofte forholde sig til at ”udveksle” data med sundhedssektoren, men hvilke formater skal man bruge? Seminaret belyser problemstillingen ved at give eksempler på udfordringer og mulige løsninger.

Agenda

Der må være en grænse

Det kan være både farligt og ulovligt at markedsføre software, som er medicinsk udstyr, men som ikke lever op til myndighedskravene. Omvendt er det en unødigt dyr affære at prøve at leve op til myndighedskrav, som ikke gælder for din type software. I nogle tilfælde er sundhedssoftware IKKE medicinsk udstyr og i andre tilfælde er det, men hvor går grænsen?

Oplægsholder: Carsten Jørgensen, senior specialist, FORCE Technology

Wearable teknolgi hjælper dig med at bryde dårlige vaner

Michael fortæller om ”.TIBA” og om teknologien bag produktet, og om hvordan han sikrer evidens for produktets effekt. Produktet er baseret på et datadrevet adfærdsdesign og kognitiv adfærdscoaching. Michael Auchenberg fortæller endvidere om sine overvejelser omkring ”sundhedsprodukt” eller ”medicinsk udstyr”.

Oplægsholder: Michael Auchenberg , humanfysiolog og grundlægger af virksomheden ”.TIBA”

Automatisk døgnrytmemåling hos personer med demens

Mange personer med demens sover dårligt og har vigende døgnrytme, men kan sjældent forholde sig til, hvorfor de sover dårligt. Et nyudviklet system, DEMOS-10 fra virksomheden BRANE ApS, måler døgnrytmen ved at personen bærer en lille sensor i et plaster på ryggen. Efter nogle døgns optagelser beregnes døgnrytmen automatisk. Ud fra døgnrytmemålingerne kan plejepersonale eller pårørende tilpasse pleje og aktiviteter, så personen med demens får en mere stabil døgnrytme og dermed oplever bedre trivsel.

Oplægsholder: Jens Branebjerg, Direktør for BRANE ApS.

Når wearables skal kommunikere med omverdenen

Ofte skal opsamlede data fra wearables videre til sundhedspersonale, til elektroniske patientjournaler, og helt eller delvist tilbage til patienten. Dette giver en række tekniske udfordringer, fordi man er afhængig af en række andre systemer, som man ikke selv er herre over. Jeppe taler om, hvilke muligheder der er for at få forskellige systemer i sundhedssektoren til at tale optimalt sammen.

Oplægsholder: Jeppe Pilgaard Bjerre, specialist, FORCE Technology

Brug af Bluetooth – hvad kræver lovgivningen?

Når man sætter Bluetooth i sit udstyr, er der i virkeligheden tale om en radio og dermed er der lovgivning, der skal overholdes. Ole fortæller om lovgivningen, og hvordan man ved test sikrer sig, at denne overholdes.

Oplægsholder: Ole Hammer, Senior specialist FORCE Technology

Seminaret afholdes i samarbejde med


Generelle betingelser

DELTA Share forbeholder sig ret til at aflyse arrangementet på grund af for få tilmeldinger eller i tilfælde af uforudsigelige hændelser, såsom undervisers sygdom. Hvis arrangementet bliver aflyst, vil vi kontakte dig hurtigst muligt og refundere det evt. indbetalte gebyr. DELTA Share påtager sig ikke ansvar ud over indbetalte gebyr. Alle priser er ekskl. moms. Som deltager kan du afmelde dig gratis op til 10 arbejdsdage før arrangementets start. Herefter skal det fulde deltagergebyr betales. Det er altid muligt at overdrage sin reservation til en anden deltager.

General conditions

DELTA Share reserves the right to cancel events in case of too few participants or in case of unpredictable events, such as trainers illness. If an event is cancelled, we will contact you as soon as possible and return any fee already paid. DELTA Share does not accept any liability beyond fees paid. All prices are excl. Danish VAT. As a participant you can freely cancel your participation 10 working days before the start of an event. After that point in time you are liable to pay the full fee. You can always switch your reservation to someone else.

FacebookTwitterLinkedInShare
Tema
Theme
DELTA Share
Varighed
Duration
kl. 10.00 - 16.00
Dato
Date
07/11/2018
Sted
Place
FORCE Technology
Pris
Price
Gratis, tilmelding nødvendig

Kontaktperson
Contact person

Lisa Engedal
Executive Assistant
+45 43 25 13 14

Find vej
Directions

Loading Map....

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!