Prototyping


Dialog og inspiration om prototyping inden for sundheds- og velfærdsprodukter.

Hvordan får man mest muligt ud af prototyping-aktiviteter inden for sundheds- og velfærdsprodukter?

Invitation

Hos IdemoLab, som er en af DELTA’s nyeste afdelinger etableret for seks år siden, anvender vi prototyping til udvikling af produkter. Vi forsøger hele tiden at blive bedre og at dele vores viden og de erfaringer, vi opnår gennem de mange teknologiske udviklingsprojekter, vi er en del af. Det gør vi blandt andet ved at indgå i dialog med andre virksomheder, som også anvender prototyping. Vi inviterer derfor i samarbejde med WelfareTech – Innovationsnetværk for Sundheds- og Velfærdsteknologi, interesserede virksomheder til at deltage i denne dialog.

Formål

Formålet med arrangementet er at skabe bro og erfaringsudveksle mellem virksomheder, som interesserer sig for prototyping inden for sundheds- og velfaerdsprodukter. Det kan enten vaere virksomheder, som allerede er godt i gang med prototyping, som søger ny inspiration eller virksomheder som overvejer at gå i gang med prototyping.

På arrangementet vil de deltagende virksomheder få et indblik i, hvordan andre anvender prototyping, hvilke muligheder de ser med det, samt hvilke udfordringer der lurer rundt om hjørnet. Der vil vaere en række oplæg, som belyser forskellige aspekter omkring prototyping, som lægger op til dialog og debat imellem de deltagende virksomheder om hvordan prototyping anvendes samt hvilke tanker der ligger bag beslutningen om at anvende prototyping.

Indhold

Gennem oplæg og dialog, blandt de deltagende virksomheder, vil deltagerne i grupper arbejde med hvordan et forløb med prototyping ser ud, hvad der gerne vil opnås, hvordan interessenter involveres, hvilken værdi det kan give og hvilke redskaber og metoder der er nyttige at kende til. Gennem oplæg fokuseret på konkrete eksempler på udviklingsforløb hvor der er anvendt prototyping, gives der inspiration til hvilke redskaber og metoder der kan anvendes til prototyping. Dette suppleres med oplæg fra forskere som anvender prototyping i deres arbejde.

Deltagerne vil høre hvordan andre virksomheder mener, man bedst kommer i gang med at anvende prototyping, og der vil sammen blive udarbejdet en “Kom godt i gang – guide”.

Efterfølgende innovationsforløb

For op til fem af de deltagende virksomheder vil der være mulighed for sammen at deltage i et udvidet innovationsforløb, hvor der vil blive gået mere i dybden med prototyping, og hvor de konkrete metoder vil blive afprøvet i praksis i samarbejde med DELTA’s IdemoLab. Forløbet vil starte medio juni, og består af fire workshops over halvanden måned.

Program

Tid Beskrivelse
10.00– 10.15 Velkomst og introduktion
Hvad er prototyping?
10.15 – 10.45 Brugerinddragelse i udviklingen af SCAUT 
Jonas Moll, DIKU/SCAUT
10.45 – 11.15 Hvordan ser et forløb med prototyping ud?
Gruppearbejde og debat
11.15 – 11.45 Test og certificering: Hvorfor prototyping er vigtig
Brian Hedegaard, DELTA
11.45 – 12.00 Hvad får man ud af prototyping?
Gruppearbejde og debat
12.00 – 12.30 Frokost i Restaurant Da Vinci
12.30 – 12.45 Hvad får man ud af prototyping? – fortsat
Gruppearbejde og debat
12.45 – 13.15 Redskaber og metoder til prototyping
Mikkel Leth Olsen, DELTA
13.15 – 13.45 Brug af prototyping i industriel design
Thomas Harrit, HarritSørensen
13.45 – 14.15 Udfordringer og hvordan kommer man lettest i gang?
Gruppearbejde og guide
14.15 – 14.30 Afrunding og tak for i dag

I samarbejde med

WT_payoff_logo-200

FIVU_DK_Grey_RGBGenerelle betingelser

DELTA Share forbeholder sig ret til at aflyse arrangementet på grund af for få tilmeldinger eller i tilfælde af uforudsigelige hændelser, såsom undervisers sygdom. Hvis arrangementet bliver aflyst, vil vi kontakte dig hurtigst muligt og refundere det evt. indbetalte gebyr. DELTA Share påtager sig ikke ansvar ud over indbetalte gebyr. Alle priser er ekskl. moms. Som deltager kan du afmelde dig gratis op til 10 arbejdsdage før arrangementets start. Herefter skal det fulde deltagergebyr betales. Det er altid muligt at overdrage sin reservation til en anden deltager.

General conditions

DELTA Share reserves the right to cancel events in case of too few participants or in case of unpredictable events, such as trainers illness. If an event is cancelled, we will contact you as soon as possible and return any fee already paid. DELTA Share does not accept any liability beyond fees paid. All prices are excl. Danish VAT. As a participant you can freely cancel your participation 10 working days before the start of an event. After that point in time you are liable to pay the full fee. You can always switch your reservation to someone else.

FacebookTwitterLinkedInShare
Tema
Theme
DELTA Share
Varighed
Duration
1 dag
Dato
Date
17/05/2016
Sted
Place
DELTA Hørsholm
Pris
Price
Gratis

Kontaktperson
Contact person

Mikkel Leth Olsen
Lead Specialist, IdemoLab
+45 21 18 39 91

Find vej
Directions

Loading Map....

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!