Markedskrav for sundhedsteknologi i Danmark – Aarhus


Hvilke krav skal indkøbere stille i forbindelse med indkøb af sundhedsteknologi i Danmark? Dette seminar stiller skarpt på tre helt centrale emner, når der skal udvikles og indkøbes lovlige og fremtidssikrede løsninger til det danske sundhedsvæsen.

FORCE Technology inviterer til et halvdagsseminar og åben diskussion om markedskrav for sundhedsteknologi i det danske sundhedsvæsen.

Eksperter fra FORCE Technology, Bech-Bruun & Sundhedsdatastyrelsen er inviteret til at diskutere tre helt centrale markedskrav, som indkøbere og udviklere bliver konfronteret med, når ny sundhedsteknologi ønskes indført:

  • Regulatoriske forhold
  • Persondataforordningen
  • Klinisk validering

Derudover vil Sundhedsdatastyrelsen fremlægge sundhedsvæsenets standardkatalog – et katalog med de it-standarder, som skal overholdes ved udvikling og anvendelse af sundheds-it i Danmark.

Emnerne er isoleret meget store, og vi når derfor ikke helt ind til kernen ved hvert emne, men seminaret kommer til at give det nødvendige indblik over centrale markedskrav samt hvilke interessenter og værktøjer, der kan hjælpe dig videre i forløbet med sundhedsteknologi.

Målgruppe
Dette seminar er målrettet indkøbere af sundhedsteknologi, men er også et oplagt seminar for personer og virksomheder, der ønsker et brush-up på den nyeste viden inden for regulatoriske forhold, persondataforordningen og interoperabilitet.

* Det er gratis at deltage, men der vil være et no-show-gebyr på 500 kr.

Agenda

Tidspunkt Emne
12:00-12:30 Registrering, netværk og kaffe
12:30-12:40 Velkomst og introduktion
Brian Hedegaard, Senior specialist, FORCE Technology
12:40-13:20 Regulering af sundhedsteknologi
Hvornår skal du som indkøber stille krav til din underleverandør om, at produktet er CE-mærket som medicinsk udstyr? Vi gennemgår de helt overordnede overvejelser og bruger udvikling af digital sundhedsteknologi som eksempel på, hvordan og hvornår noget skal CE-mærkes. Derudover bliver der kommenteret på betydningen af den nye forordning for medicinsk udstyr.
Brian Hedegaard, Senior specialist hos FORCE Technology
13:20-14:00 Persondataforordningen og fordeling af ansvar
Hvad betyder den nye persondataforordning for udvikling af sundhedsteknologi, og hvordan fordeler vi ansvaret mellem indkøber og leverandør. Bech Bruun stiller skarpt på centrale elementer indenfor persondataforordningen, der bør afklares inden man indkøber eller udvikler sundhedsteknologi.
Advokat Susanne Stougaard og partner, advokat Martin Dræbye Gantzhorn (Hørsholm) & persondataspecialist Charlotte Bagger-Tranberg (Aarhus), Bech Bruun
14:00-14:20 Pause – kaffe og netværk
14:20-15:00 Standardkatalog som værktøj for indkøbere af telemedicinsk udstyr
Kommuner og regioner der indkøbe telemedicinsk udstyr til hjemmemonitorering af ex KOL og diabetes patienter skal forholdes sig til Sundhedsvæsenet Standardkatalog som værktøj for især kravspecifikationer og understøtte udbudsprocesser. Sundhedsdatastyrelsen (SDS) vedligeholder et katalog med de it-standarder, som skal overholdes ved udvikling og anvendelse af sundheds-it i Danmark. I standardkataloget finder du et overblik over, hvilke krav et it-system i sundhedsvæsenet skal leve op til. I standardkataloget finder organisationer som laver kravspecifikationer, indkøbere, leverandører af it-systemer samt ejere af standarder de standarder der skal overholdes for udvikling og anvendelse af sundheds-it i Danmark. Standardkataloget har hjemmel i Sundhedsloven og skal understøtte udviklingen af sammenhængende sundhedsdata, der gør det muligt at dele data på tværs af alle parter i sundhedsvæsenet og dermed understøtte et effektivt sundhedsvæsen med optimale behandlingsforløb.
Thor Schliemann, IT-arkitekt, Sundhedsdatastyrelsen
15:00-15:40 Klinisk evaluering, klinisk validering og pilottest – samt plenum diskussion
Hvordan skal indkøbere og udviklere af sundhedsteknologi forholde sig til kravet om klinisk validering?
Dette indlæg giver et billede af hvad industrien forventer i forhold til kunne præsentere kliniske data. Derudover bliver der præsenteret en effektiv tilgang til at afdække muligheder og matchmaking med kliniske afdelinger.
Oplæg: Jane Tidemand, Specialkonsulent, Én indgang for medicoindustrien (Hørsholm) og TBA (Aarhus)
Diskussion: Brian Hedegaard, Senior specialist hos FORCE Technology
15:40-15:45 Afsluttende bemærkninger

Med støtte fra

FIVU_DK_Grey_RGBGenerelle betingelser

DELTA Share forbeholder sig ret til at aflyse arrangementet på grund af for få tilmeldinger eller i tilfælde af uforudsigelige hændelser, såsom undervisers sygdom. Hvis arrangementet bliver aflyst, vil vi kontakte dig hurtigst muligt og refundere det evt. indbetalte gebyr. DELTA Share påtager sig ikke ansvar ud over indbetalte gebyr. Alle priser er ekskl. moms. Som deltager kan du afmelde dig gratis op til 10 arbejdsdage før arrangementets start. Herefter skal det fulde deltagergebyr betales. Det er altid muligt at overdrage sin reservation til en anden deltager.

General conditions

DELTA Share reserves the right to cancel events in case of too few participants or in case of unpredictable events, such as trainers illness. If an event is cancelled, we will contact you as soon as possible and return any fee already paid. DELTA Share does not accept any liability beyond fees paid. All prices are excl. Danish VAT. As a participant you can freely cancel your participation 10 working days before the start of an event. After that point in time you are liable to pay the full fee. You can always switch your reservation to someone else.

FacebookTwitterLinkedInShare
Tema
Theme
Medico
Varighed
Duration
kl. 12.00-16.00
Dato
Date
01/11/2017
Sted
Place
Regionshuset
Pris
Price
Gratis*

Kontaktperson
Contact person

Kristoffer Madsen
Specialist
+45 43 25 15 63

Find vej
Directions

Loading Map....

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!