News

Historien: Høreomsorg

histoire-høre_700x300px

’Hvis folk hører dårligt, så skal de have hjælp til behandling.’ – sådan lød det, da den danske regering i 1950’erne indførte loven om ’Foranstaltninger vedrørende døve og tunghøre’. Loven blev startskuddet til etableringen af den danske høreomsorg og har ført til, at Danmark er foregangsland på området.

Teknisk Audiologisk Laboratorium – TAL (som nu er en del af DELTA) fik til opgave at yde teknisk bistand til at opbygge den danske høreomsorg og var således fra begyndelsen med til at hjælpe hørehæmmede danskere. Siden 1964 har DELTA varetaget den tekniske supportfunktion for høreomsorgen og har i mere end 50 år fungeret som teknisk konsulent for Regionerne og Sundhedsministeriet.

Høreomsorgen var i starten placeret på offentlige sygehuse rundt om i landet og var udelukkende en offentlig serviceydelse, indtil Sundhedsministeriet i år 2000 åbnede for tilskud via private høreklinikker.

I dag har Danmark mere end 300 private høreklinikker, som på Sundhedsministeriets foranledning bliver godkendt og certificeret af DELTA, så klinikkerne kan levere tilskudsberettigede høreapparater til hørehæmmede og dertil knyttede ydelser af høj kvalitet. Godkendelsesordningen handler således både om tryghed for borgerne og forsvarlig brug af samfundets penge.

Danske høreapparater i førertrøjen

Sideløbende med etableringen af hørecentraler i slutningen af 1950’erne var det en udfordring at skaffe høreapparater. I Danmark valgte man – modsat andre lande – at opstille tekniske krav, som høreapparaterne skulle opfylde. I begyndelsen levede kun et fåtal af høreapparaterne op til disse krav, men industrien voksede hurtigt med opgaven.

I dag kan Danmark bryste sig af at være i førertrøjen på globalt plan: vi har næsten 50 % af verdensmarkedet for høreapparater, og 3 af de største høreapparatsproducenter (GN Resound, Oticon og Widex) er danske.

DELTA spiller fortsat en vigtig rolle for industriens og samfundets indsats for at hjælpe hørehæmmede i kraft af sin funktion som specialiseret målelaboratorium, certificeringsenhed for høreklinikker og videncenter for teknisk audiologi. Desuden formidler DELTA forskningsviden til industrien, deltager aktivt i uddannelsen af audiologer og er centralt involveret i det internationale standardiseringsarbejde.

Læs mere her

Høreapparater (og teknisk audiologi)

Audiologi.dk

Bekendtgørelse om høreapparatbehandling

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!