News

FORCE Technology sender droner ud på nye missioner

Agenda-02-2017-droner-700x300px

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har tildelt FORCE Technology midler til at igangsætte en større aktivitet på droneområdet. Projektet, der løber over de næste 2 år, skal udvikle nye dronebaserede løsninger indenfor miljømålinger og kontaktbaseret inspektion

Af Nanna Bastved

Droner og relaterede teknologier spås et stort vækstpotentiale og interessen for udvikling af dronebårne løsninger i industrien har for alvor taget fart. Indenfor måle- og inspektionsområdet åbner anvendelsen af droner op for helt nye muligheder, der kan revolutionere den måde, man foretager målinger på i dag.

Det er baggrunden for en større resultatkontrakt, som FORCE Technology og Alexandra Instituttet har fået tildelt af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Formålet med projektet er at give måleteknologier luft under vingerne og udvikle nye dronebårne løsninger til gavn for både industri og samfund.

Måling på svært tilgængelige steder på kosteffektiv måde

Droner kan gøre målesystemer mobile, hvilket giver nogle særlige fordele i forhold til at måle på svært tilgængelige steder på en kost-effektiv måde. Hidtil har droner primært været anvendt til forskellige former for visuelle målinger, kortlægning og dokumentation via påmonteret foto/videoudstyr og datatransmission.

Sammen ønsker FORCE Technology og Alexandra Instituttet at sende droner ud på nye udfordrende missioner med andre typer af måleteknologier. Vores fokus ligger på at udvikle nye dronebårne løsninger baseret på mikrodesign med hhv. gas- og partikelsensorer og ultralydssensorer samt at etablere en drone-management-platform med moduler, der understøtter disse applikationsområder.

Projektet omfatter udvikling af nye metoder til:

  • Kontaktbaserede målinger med ultralyd på svært tilgængelige steder som fx vindmøllevinger
  • Dronebaserede målinger af gasser og partikler fra diffuse eller svært tilgængelige kilder som fx biogasanlæg, deponier, skibe mv.
  • Softwareplatforme, der understøtter dronebaserede løsninger indenfor projektets fokusområder.

Interessen for udvikling af nye dronebaserede løsninger er stor indenfor energi/offshore industrien og på miljøområdet, hvor nye løsninger kan bidrage til at effektivisere inspektion, kortlægning og dokumentation. Centrale omkostningsparametre som fx driftsstop på vindmøller pga. inspektion eller udslip fra biogasanlæg pga. utætheder har betydning for driftsøkonomien. Industrien har derfor en interesse i at udvikle nye målemetoder, der har en høj kvalitet og nøjagtighed og kan bidrage positivt til virksomhedernes driftsøkonomi.

FORCE Technology har i en årrække udført dronebaserede inspektioner både on- og offshore med fokus på visuel dataindsamling – en viden og erfaring vi vil bygge videre på i projektet.

Mere information

For yderligere information om projektet kontakt Trine Erdal, Head of Business Development, FORCE Technology, tlf. + 45 43 25 00 24, tre@force.dk.

Læs mere

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!