News

DELTA og FORCE Technology fusionerer – generationsskifte i bestyrelsen og styrket ledelse

PRESSEMEDDELELSE

DELTA_700x300px

DELTA og FORCE Technology skaber med deres fusion en af Danmarks og Skandinaviens største GTS teknologi servicevirksomheder. Med godt 1.600 medarbejdere og over 1,5 mia. DKK i omsætning er målet at blive Nordens foretrukne, uvildige service- og videnpartner i udvalgte teknologiske brancher. Ernst Tiedemann bliver den nye bestyrelsesformand.

DELTA og FORCE Technology fusionerer med FORCE Technology som den fortsættende juridiske enhed med virkning fra 1. januar 2016.

”I disse år sker der internationalt en koncentration af de højteknologiske videnressourcer”, fortæller Erik Søndergaard, bestyrelsesformand i FORCE Technology. ”Alene i vores nærområder Sverige, Norge, Tyskland og Belgien er der gennemført store fusioner for at sikre stærke og specialiserede kompetencer inden for forskning og udvikling. I samme periode viser analyser, at danske virksomheder i højere grad søger ny viden internationalt. Derfor er fusionen mellem FORCE Technology og DELTA oplagt”.

 To institutter i topform

”Fusionen kommer på det helt rette tidspunkt”, udtaler Jesper Haugaard, bestyrelsesformand i DELTA. ”DELTA står efter 2015 med de bedste økonomiske forudsætninger i årevis – og med en robust, fokuseret og kompetent organisation”. FORCE Technology kom ligesom DELTA positivt ud af 2015, hvorfor begge organisationer træder ind i fusionen med robust økonomi og faglighed.

Juan Farré, adm. direktør i DELTA ser oplagte fremtidsmuligheder i fusionen, der vil komme den danske industri til gavn: ”FORCE Technology og DELTA kommer til at udvikle hinandens potentiale til fulde. Vi minder meget om hinanden i kultur og forretningsmodel med højteknologisk rådgivning, udvikling og faciliteter og komplementære kompetencer; uden overlap. Derfor kommer vi sammen til at rumme meget mere for mange flere”.

Den nye organisation kommer ikke alene at kunne tilbyde flere unikke kompetencer og dække en større del af industriens behov. ”Sammen kommer vi til at kunne servicere industrien i hele værdikæden, fra den første idé til godkendelse af produktet og eftersyn i produktion. Og det hele i en ny og digitaliseret verden”, fortæller Ernst Tiedemann, adm. direktør i FORCE Technology. De to direktører er samstemmende omkring visionen: ”FORCE Technology har en stærk position bl.a. i produktions-Danmark, eksempelvis materiale-, sammenføjnings-, prøvnings-, sensor-, simulerings- og robotteknologi. DELTA står stærkt inden for sensorer samt kompleks elektronik og elektroniske systemer. Når vi kombinerer vores styrker skaber vi et helt unikt kompetencehus til gavn for dansk industri med potentiale på den internationale scene.”

I disse år taler hele verden om den 4. industrielle revolution, der medfører både muligheder og udfordringer for danske virksomheder. Milliarder af mennesker og produkter bliver forbundet via mobile enheder med en hidtil uset computerkraft og adgang til viden.

De to direktører fortsætter: ”Tilsammen kan vi støtte op om den praktiske digitalisering af de brancher og produktionssystemer, som DELTA og FORCE Technology allerede i dag støtter i henholdsvis produktudvikling og drift. Vi kan hjælpe til en reel implementering af Industri 4.0 i Danmark og Skandinavien ved avancerede sensornetværk og automatiseret monitorering. Vi kan endelig komme til at koble erfaringerne fra driften tilbage til produktudviklingen og dermed skabe grobunden for digital læring og nye forretningsmodeller. Det er vores mål at udvikle og kunne tilbyde denne infrastruktur for at skabe vækst i industrien.”

Fusionen åbner for ledelsesskifte

Med fusionen fratræder Ernst Tiedemann som adm. direktør for FORCE Technology pr. 30. april 2016, og indtræder samtidigt som bestyrelsesformand for den nye organisation. Med i den nye bestyrelse indtræder også DELTA’s bestyrelsesformand Jesper Haugaard.

Ernst Tiedemann overlader den 1. maj 2016 stafetten til den nye adm. direktør Øjvind Andersen Clement, der i dag fungerer som økonomidirektør i FORCE Technology. Han udgør direktionen for det fusionerede selskab sammen med DELTAs hidtidige adm. direktør Juan Farré som bliver teknisk direktør. Dermed er der såvel i bestyrelse og ledelse sikret kontinuitet.

FORCE Technology-koncernens koncernledelse består pr. 1. maj 2016 udover moderselskabets direktion af de administrerende direktører i FORCE Technology Norway AS og FORCE Technology Sweden AB, Henning Arnøy og Hans Ole Olsen.

”Ernst Tiedemann har som adm. direktør haft en afgørende betydning for FORCE Technology. Han var den bærende kraft igennem 90’ernes kraftige ekspansion, og siden han i 2000 overtog som adm. direktør, har FORCE Technology firedoblet omsætningen og med konstant positiv bundlinje”, fortæller bestyrelsesformand Erik Søndergaard i rosende vendinger. ”Udover posten som adm. direktør har Ernst indtaget en række centrale poster i dansk industri og det med sigte på at sikre bedst mulig konkurrenceevne for danske virksomheder gennem teknologiske løsninger.”

Yderligere information

Adm. direktør i FORCE Technology, Ernst Tiedemann, +45 43 26 72 46; mobil +45 22 69 72 46

Adm. direktør i DELTA, Juan Farré, +45 72 19 40 00

FORCE Technology

FORCE Technology er en førende teknologisk rådgiver, der flytter vores kunder frem mod konkurrencedygtige produkter og processer. Vores rådgivning, teknologier og produkter bygger på den kunde- og brancheforståelse, vi har opnået gennem mere end 75 år. Vi er over 1.300 medarbejdere fordelt på hovedsædet i Brøndby, afdelinger i hele Danmark og datterselskaber i Sverige, Norge, Abu Dhabi, Kina og Singapore. Vi omsætter højt specialiseret ingeniørmæssig viden til kosteffektive løsninger for et bredt udsnit af virksomheder inden for energiproduktion, olie og gas, det maritime, infrastruktur, service og fremstilling.  Vi arbejder målrettet på at være blandt verdens førende inden for vore kerneområder, energi- og ressourceeffektivitet, materialeteknologi, svejsning, integrity management, inspektion og prøvning, måleteknik og kemisk analyse, sensorinnovation, samt uddannelse, træning og kurser.

www.forcetechnology.com/da

DELTA

DELTA har i over 75 år hjulpet sine kunder med effektiv anvendelse af avancerede teknologier, der skal opnå kommerciel succes i en kompleks verden. Vi varetager design, udvikling, test, certificering og rådgivning inden for elektronik, mikroelektronik, software teknologi, lys, optik, akustik, vibration, og sensorsystemer. Vores 270 medarbejdere i Danmark, Sverige og Storbritannien samarbejder med kunder i over 50 lande.

www.delta.dk

GTS-nettet

DELTA og FORCE Technology er to af de 8 Godkendte Teknologiske Serviceinstitutioner GTS i Danmark. For at kunne kalde sig et GTS-institut, skal man godkendes af ministeren for Uddannelses- og forskningsministeriet.
GTS-institutterne er alle medlem af GTS-foreningen. GTS-nettet har mange års erfaring med at bygge bro mellem forskningsmiljøet og erhvervslivet, så anvendelsen af den eksisterende viden og teknologi kan blive bedre og mere effektiv i det danske erhvervsliv. Derved bidrager GTS-institutterne med at øge innovation, produktivitet og vækst i samfundet.

www.gts-net.dk

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!