News

Danske virksomheder skal vokse ind i himlen

FORCE Technology og Alexandra Instituttet arbejder sammen i et nyt rum-projekt, som skal synliggøre og styrke danske virksomheders mulighed for at udvide deres forretning til også at omfatte rummet.

Projektet inkluderer både up- og downstream aktiviteter, som de er beskrevet i den nye nationale rumstrategi, der blev offentliggjort den 23. juni 2016.

Rum-projektet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, for at GTS-virksomhederne skal kunne hjælpe danske virksomheder til at få del i de mange muligheder, der findes for at gøre forretning baseret på rummet. Mulighederne er større end nogensinde, dels fordi der i disse år tilbydes gratis adgang til observations- og positionsdata fra satellitter, og fordi markedet for små satellitter er stærkt stigende. Et marked hvor danske virksomheder kan få fodfæste, da udviklings- og opsendelsesomkostninger samt udviklingstid er markant mindre sammenlignet med den klassiske opsendelse af meget store satellitter. De lavere udviklings- og opsendelsesomkostninger skaber grobund for et nyt vækstmarked for special purpose satellitter, hvor upstream- og downstream-interessenter er tættere forbundne i en betydeligt kortere udviklingscyklus.

Upstream-produktløsninger inkluderer udstyr og komponenter, som skal sendes ud i rummet og dermed bliver udsat for ekstreme påvirkninger, sammenlignet med de fleste andre miljøer vi kender til. Et instrument eller en komponent skal kunne tåle voldsomme G-påvirkninger under opsendelsen, og i rummet skal de kunne fungere, når de bliver udsat for store temperaturudsving fra sol og skygge, vakuum og kosmisk stråling.

Downstream-produktløsninger henviser til udnyttelse af data, som stilles til rådighed fra satellitter i kredsløb. Alle er bekendt med satellit-tv og GPS-systemet. Senest er der tilkommet et nyt jordobservationssystem, Copernicus, som tilbyder gratis adgang til billeder af jorden i meget høj opløsning. Galileo er yderligere et nyt system, som vil tilbyde positionsdata à la GPS-systemet. Her er de første satellitter sendt op, og systemet tilbyder nu data, selvom det først forventes at være fuldt udbygget i 2019. En væsentlig aktivitet i rum-projektet er at udvikle kompetencer, som virksomheder kan udnytte til at udbyde nye services.

Resultaterne fra rum-projektet vil løbende blive demonstreret i udvalgte industri-cases og formidlet gennem workshops og seminarer i samarbejde med innovationsnetværkene Innopro/Censec og Infinit. Udviklingsaktiviteterne spænder vidt med fokus rettet mod anvendelser til gavn for danske SMV’er.

Alexandra Instituttets aktiviteter er primært downstream-orienterede services

Rådgivning om satellitbaserede data og muligheder for udnyttelse

Softwarekomponenter og løsninger til automatiseret visuel analyse

Softwarekomponenter til avanceret positionering og tracking baseret på Galileo

Web-baserede data-services til øget tilgængelighed af data og dataanalyse

Integration og anvendelse af satellitbaserede data og tjenester i IoT og smarte produktløsninger

Assistance til udvikling af software til konkrete nanosatellitbaserede løsninger med fokus på både upstream og downstream

FORCE Technologys aktiviteter er primært upstream-orienterede services

”Extreme testing”-facilitet til analyse og kvalificering af elektronikhardware i fx nanosatellitter

Batteriteknologier egnede til anvendelse under ekstreme forhold, herunder anvendelse i nanosatellitter

Additive Manufacturing (AM), fremstilling af vægt- og materialeoptimerede strukturelle komponenter

Kvalitetssikring af AM-komponenter ved anvendelse af avancerede inspektionsmetoder

FORCE Technologys aktiviteter i rum-projektet udnytter kompetencer fra den nylige fusion mellem FORCE Technology og det tidligere DELTA. I projektet bygger vi videre på vores mange års erfaring indenfor rumteknologi.

Seminarer og workshops

FORCE Technology og Alexandra Instituttet deltager i  Copernicus-Workshop  9. marts 2017 i Århus.

Projekt kick-off arrangement  den 23. marts 2017 i Planetariet, København.

Yderligere information

Rum-projektet, som er en del af Resultatkontrakt 2016-2018, løber over to år og afsluttes med udgangen af 2018. For yderligere information er interesserede virksomheder velkomne til at kontakte:

Thomas Aaboe Jensen, programleder, FORCE Technology, 43 25 00 00, taj@force.dk eller Tejs Scharling, projektleder, Alexandra Instituttet, 70 27 70 12, tejs.Scharling@alexandra.dk.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!