Kurser & arrangementer

Produktionsteknik
Den teknologiske udvikling løber utrolig stærkt. Det kræver mange ressourcer at følge med. SPM hjælper din virksomhed til at udnytte mulighederne. →
Tema
Theme
SPM ERFA 8
Varighed
Duration
1 dag
Dato
Date
02/03/2017
Sted
Place
Diesel House
Pris
Price
Gratis*
Erfagruppe 11
Den teknologiske udvikling løber utrolig stærkt. Det kræver mange ressourcer at følge med. SPM hjælper din virksomhed til at udnytte mulighederne. →
Tema
Theme
SPM ERFA 11
Varighed
Duration
1 dag
Dato
Date
07/03/2017
Sted
Place
DEIF
Pris
Price
Gratis*
extreme_halt_seai
Formålet med kurset er på 1 dag at give deltagerne en introduktion til HALT, således at de ved, hvilke fordele HALT & HASS kan give deres virksomhed. →
Tema
Theme
Pålidelighed
Varighed
Duration
Kursus 1 dag
Dato
Date
06/04/2017
Sted
Place
DELTA Hørsholm
Pris
Price
DKK 5.500,-
emc_solar_960x240px
Målet med kurset er, at du/I tilegner dig/jer en bred viden og forståelse for den 'elektriske støjs mysterier'. Ved brug af cases og praktiske demonstrationer gives en indføring i hvad EMC er, og nogle af de vigtigste problemstillinger belyses. →
Tema
Theme
EMC
Varighed
Duration
møde 1 dag
Dato
Date
24/04/2017
Sted
Place
DELTA Aarhus
Pris
Price
DKK 2.100,-
paalidelighed_termsik-rigtig_960x240px
Baggrundsviden og metoder til at planlægge og analysere simple accelererede levetidstest af elektromekaniske produkter. Lær at forstå og udnytte accelerationsfaktorer og –modeller og dermed at vurdere og planlægge accelererede levetidstests. →
Tema
Theme
Pålidelighed
Varighed
Duration
Kursus 1 dag
Dato
Date
25/04/2017
Sted
Place
DELTA Hørsholm
Pris
Price
DKK 5.500*
EMC_04_940x250px
Målet med kurset er, at du/I tilegner dig/jer en bred viden og forståelse for den 'elektriske støjs mysterier'. Vi gennemgår systemjording i relation til EMC-forhold og principperne omkring multipoint jording behandles også. →
Tema
Theme
EMC
Varighed
Duration
møde 1 dag
Dato
Date
25/04/2017
Sted
Place
DELTA Aarhus
Pris
Price
DKK 2.100,-
stojmalinger-i-sep-2016_phs_940x250px_72ppi_200916_01
Kurset giver en grundlæggende indføring i miljøstøj, fx ekstern støj fra virksomheder, og kursisterne lærer at foretage orienterende støjmålinger. →
Tema
Theme
Akustik
Varighed
Duration
1 dag
Dato
Date
02/05/2017
Sted
Place
DELTA Hørsholm
Pris
Price
DKK 4.700,-
stojmalinger-ii-sep-2016_phs_940x250px_72ppi_200916_01
Kurset bygger videre på Støjmålinger 1 og giver en mere omfattende undervisning i miljøstøj, herunder en gennemgang af støjrapporter og støjberegninger. →
Tema
Theme
Akustik
Varighed
Duration
1 dag
Dato
Date
03/05/2017
Sted
Place
DELTA Hørsholm
Pris
Price
DKK 4.700,-
EMC_03_940x250px
Målet med kurset er, at du/I tilegner dig/jer en bred viden og forståelse for den 'elektriske støjs mysterier'. Vi starter med et overblik over EMC-fænomenerne; hvordan de opstår og hvilken type udstyr, der kan blive påvirket af det enkelte fænomen. →
Tema
Theme
EMC
Varighed
Duration
møde 1 dag
Dato
Date
15/05/2017
Sted
Place
DELTA Aarhus
Pris
Price
DKK 2.100,-
EMC_01_940x250px
Målet med kurset er, at du/I tilegner dig/jer en bred viden og forståelse for den 'elektriske støjs mysterier'. Kurset er meget praktisk orienteret. Vi starter med en teoretisk behandling af EMC-problemstillinger og -opgaver fra din/jeres hverdag. →
Tema
Theme
EMC
Varighed
Duration
1 dag
Dato
Date
16/05/2017
Sted
Place
DELTA Aarhus
Pris
Price
DKK 2.100,-

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!