Historie

DELTA fylder 75

Igennem 75 år har DELTA været teknologiens stifinder

Det hele startede i 1941, da professor P. O. Pedersen, formand for ATV (Akademiet for de Tekniske Videnskaber), udlevede sin vision om at skabe fokuserede teknologiske institutter og etablerede Lydteknisk Laboratorium som det første ATV-institut i Danmark. Under ledelse af den højt engagerede ingeniør, Fritz Ingerslev, opbyggede Lydteknisk Laboratorium et stærkt team af akustikere og lagde grundstenene til den danske audioindustri.

I 1944 opstod DELTA’s to andre grundpæle, da Optisk Laboratorium, og Radioteknisk Forskningslaboratorium blev etableret. Optisk Laboratorium og senere Lysteknisk Laboratorium var med til at forme og udvikle dansk lysindustri og sikkerhedsmålinger indenfor vejtrafik. Radioteknisk Forskningslaboratorium fokuserede i starten på radioindustrien, men skiftede gradvist fokus til verifikation af elektromagnetisk stråling og blev senere til ElektronikCentralen.

I 1993 fusionerede de tre institutter – Lydteknisk Institut, Lys & Optik og ElektronikCentralen – og dannede tilsammen DELTA Dansk Elektronik, Lys og Akustik, som vi kender det i dag.

Med afsæt i 75 års erfaring hjælper vi som uafhængigt GTS-institut fortsat industri og samfund ind i fremtiden. Igennem vores ekspertise inden for elektronik, mikroelektronik, softwareteknologi, lys, akustik, vibrationer og sensorsystemer hjælper vi vores kunder med rådgivning, test og produktudvikling af højteknologiske løsninger.

Med udgangen af 2016 samler vi stamtræet, når vi fusionerer med FORCE Technology. Både DELTA og FORCE Technology bygger på stolte traditioner og verdensførende viden indenfor avanceret teknologi. Sammen skaber vi en af Skandinaviens største teknologiske rådgivningsvirksomheder med mere end 1.600 medarbejdere og et bredt udbud af unikke faciliteter til gavn for vores kunder. Læs mere her.

Læs mere om emnerne for vores forsknings- og udviklingsindsats i de kommende tre år.

Anekdoter fra DELTA's 75 års historie

Nedenfor kan du læse om de vigtigste milepæle i DELTA's historie

1941

Historien om DELTA begynder med etablering af Lydteknisk Laboratorium og ELDOK (Elektronisk Dokumentations- og Patentforening).

1941

De ingeniørvidenskabelige skrifter fra ATV indeholder resultater fra Lydteknisk Laboratorium fra første halvdel af 40’erne. Regnskabsbogen fra 1941 blev ført i hånden og afstemt, alt er med fra småindkøb til medarbejdernes lønninger. Regnskabsbogen styrede økonomien på Lydteknisk Laboratorium i 10 år. Nu til dags svarer dataområdet for DELTA’s økonomisystem til 300 standardbøger – per medarbejder

1945

DELTA udvikler et dansk radiorør, så de den gang over 20 danske radiofabrikker kunne slippe for at betale patentafgift til udenlandske producenter. Det danske radiorør kom i produktion på fabrikken Oxytron.

1947

Lydhammeren fra 1947 blev brugt til undersøgelser, af hvordan støj forplanter sig i bygninger. Bankemaskinen (Edderkoppen) fra 1943 blev brugt til undersøgelse af trinlyd, dvs. hvordan lyden af fodtrin forplanter sig i bygninger.

1950

DELTA spiller en aktiv rolle for TV i Danmark. Blandt andet ved at udvikle kredsløb til tv-modtagere, som de danske fabrikker kunne bruge, og ved at konstruere udstyr til den store radio- og tv-udstilling i Forum, der er beskrevet i tv-serien Krøniken

1958

Første danske transistorradio. Konceptmodel fra 50’erne. Den er udviklet af ElektronikCentralen for at demonstrere for den danske radioindustri, at det nu var muligt i stedet for radiorør at basere sig på transistorer og et batteri og dermed gøre transistorradioen transportabel. Radiorør krævede nemlig en spænding på ca. 70 volt og kunne derfor ikke drives af et batteri.

1959

Båndoptager, headset og mikrofon fra 50’erne. De blev brugt til Lydteknisk Laboratoriums målinger. Den lille kasse er en kuglefaldskalibrator fra ca. 1960. Den blev brugt som en støjkilde til kalibrering af en mikrofon. Støjen dannes ved, at små stålkugler falder ned på en glimmermembran.

1973

DELTA bygger den første danske mikrocomputer, ECMAT, samme år, som Intel sender den første mikroprocessor på markedet i Danmark. ECMAT gav DELTA viden, som blev brugt til at hjælpe mange andre virksomheder med at bruge mikrocomputere.

1974

DELTA begynder at arbejde med trafikstøj og påviser for første gang, at høj trafikstøj kan føre til søvnbesvær, psykiske problemer og større medicinforbrug hos støjplagede beboere.

1974

Et 2 kilobit magnetkernelager fra 1974 kan indeholde ca. 4 liniers standard-tekst. En 32 GB USB nøgle kan indeholde op til 32.000 normale bøger med tekst. Læse-/skrivetiden er blevet ca. 100-1000 gange hurtigere, og hukommelsen er meget billigere og meget mere pålidelig. I magnetkernelageret ­blev ledningsmønstret monteret med håndkraft. DELTA har arbejdet med test af integrerede kredse fra midten af halvfjerdserne og senere også med design af komponenter. De fire ASIC prototyper er fra sidst i 80’erne og udviklet af DELTA, og de 25 wafere med chips blev udviklet af DELTA først i 90’erne.

1976

Test til brug ved typegodkendelse af elektronik til maritim brug bliver et nyt arbejdsområde for DELTA, som etablerede et særligt testprogram, der giver adgang til hele 24 forskellige godkendelser med én testrapport.

1978

DELTA udvikler en ny metode og måleudstyr til at afdække, hvor godt vejbelysning virker. På den baggrund blev Danmark det første land, der højnede trafiksikkerheden ved at stille krav til kvaliteten af vejbelysningen på våde veje. DELTA´s metode vandt senere indpas i det meste af Europa, og de involverede medarbejdere fik en international pris.

1982

Første reflektometer fra 1982 i en serie af reflektometre udviklet af Lysteknisk Laboratorium til brug ved måling af refleksionen fra vejstriber. Udviklingen skete i samarbejde med Superfos, og systemet gav Lysteknisk Laboratorium en betydelig konkurrencemæssig fordel i mange år baseret på løsningens tekniske kvalitet.

1982

DELTA overtager typegodkendelse af elektroniske vægte til det danske marked, fordi staten nedlægger Justervæsenet.

1982

DELTA udvikler ved hjælp af psykoakustiske principper varslingslydene til Beredskabsstyrelsens landsdækkende net af sirener, der skal advare danskerne i tilfælde af fare.

1983

DELTA løser sin første, store offshore-opgave: Test af et totalt alarmsystem til en boreplatform.

1984

I 1984 opsendte ESA og NASA et fælles rumteleskop – Hubble. Styringen af solpanelernes udfoldning blev foretaget af elektronik udviklet af DELTA, der arbejdede med rumfartsteknologi i ca. 30 år fra midten af 60’erne.

1985

DELTA etablerer et datalaboratorium for at hjælpe industrien på et nyt arbejdsfelt: Udvikling og kvalitet af software.

1987

For IBM etablerer DELTA en godkendelsesordning for datakabler. I dag bruges ordningen under navnet EC Verified af virksomheder globalt.

1991

DELTA indvier et 120 kvadratmeter stort EMI-rum til elektromagnetiske målinger på udstyr. På det tidspunkt DELTA´s største investering nogen sinde.

1993

En fusion af ElektronikCentralen, Lydteknisk Institut og Lys & Optik skaber DELTA.

1994

DELTA etablerer udvikling og produktion af elektroniske chips til kunder i erhvervslivet.

1994

DELTA opretter DELTA Development Technology AB i Västerås, Sverige.

1994

DELTA udvikler i samarbejde med repræsentanter for Norge, Schweiz og USA en ny og langt bedre metode til at beregne flystøjen omkring lufthavne.

2002

DELTA etablerer DELTA Microelectronics Ltd. i Storbritannien.

2002

DELTA lancerer optiske SMART filtre, der består af op til 100 mikroskopisk tynde lag, og som er blandt de mest avancerede optiske komponenter i verden.

2002

DELTA åbner et testcenter for HALT (Highly Acceleratetd Life Testing), som er en ny og meget effektiv metode til at teste produkters pålidelighed.

2003

DELTA etablerer faciliteter til udvikling, produktion og test af industrielle MEMS-produkter og nanosystemer.

2004

DELTA indvier et nyt hovedkvarter i Hørsholm.

2005

ICAM promoveres i Taiwan

DELTA opretter en afdeling i Them.

DELTA deltager via Wyle Laboratories (USA) i et projekt betalt af NASA og U. S. Army.

2006

Første RF ASIC i DELTA Mikroelektroniks historie.

DELTA starter udvikling af et system med elektroniske plastre til overvågning af ryger-lunger-patienter (KOL-patienter) i eget hjem.

2007

IctalCare A/S grundlægges med DELTA (80 %) og Coloplast (20 %) som ejere.

2008

DELTA’s nye LTL-XL retroreflectometer begynder nu at erobre verden.

2009

DELTA Lys & Optik starter produktionen af de første TopPride filtersæt.

2010

DELTA opretter ny Incubatordivision.

2011

Den 1. januar 2011 fylder DELTA 70 år.

Center for Softwareinnovation (CSI) i Sønderborg bliver pr. 1. april en del af DELTA.

DELTA overtager Danfoss’ testcenter for Reliability & Corrosion i Nordborg.

Velfærds- og sundhedsteknologi bliver et kerneområde for DELTA.

DELTA udvikler en trådløs platform til telemedicinsk overvågning, kaldet ePatchTM.

2012

DELTA flytter aktiviteter fra Them til nye faciliteter i Agro Food Park, Aarhus, med et 10 m EMI-rum samt Danmarks første EMC-reverberation kammer.

2013

DELTA lancerer ny vision ´DELTA skal være det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling´.

DELTA lancerer DELTA Share som en platform for samling af alle videnformidlingsaktiviteter samt administration af DELTA´s klubber.

2014

DELTA får ny CEO, Juan Farré.

Forretningsområderne Optisk Tyndfilm og ImprovAbility frasælges.

2015

DELTA udgiver bogen: “Danish Loudspeakers – 100 years” i samarbejde med 15 partnere.

2016

DELTA lancerer nyt web site.

DELTA fejrer 75-års jubilæum.

DELTA og FORCE Technology fusionerer og skaber sammen en af Skandinaviens største teknologiske rådgivningsvirksomheder med mere end 1.600 medarbejdere og et bredt udbud af unikke faciliteter til gavn for kunderne.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!